Help    Hulpverlening
   
Korsakov: wat nu?
       Organische psychiatrie
   
   Waar kan ik terecht in Vlaanderen?
Korsakov? Wat nu?

Het syndroom van Korsakov is een complexe problematiek die het lichamelijke, het psychische ťn het sociale functioneren van de persoon aantast. Hierdoor wordt zelfstandig wonen of werken, zelfs mťt hulp van de familie of partner, vaak moeilijk waardoor professionele hulpverlening aangewezen is.

Meestal heeft de korsakovpatiŽnt niet zelf voor hulpverlening gekozen. Zorg wordt vaak gemeden omdat de stap te groot is, het zelfvertrouwen ontbreekt of ook wel uit schaamte. Pas als de patiŽnt in onderkomen en verwarde toestand (zoals het syndroom van Wernicke) wordt gevonden, komt hij of zij automatisch in de hulpverlening terecht. Meestal verloopt dit via de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis. 

Sommige patiŽnten komen in de hulpverlening terecht via een gedwongen opname, dus via een vonnis van de vrederechter. Een ernstige toestand van verwaarlozing in combinatie met verwardheid, desoriŽntatie en geheugenstoornissen kunnen een voldoende reden zijn voor deze beschermingsmaatregel als er geen andere alternatieven zijn. Een gedwongen opname kan in principe door elke betrokkene (bijvoorbeeld een familielid) gevraagd worden met een specifieke verklaring van een geneesheer (bijvoorbeeld de huisarts).  

Organische psychiatrie 

Meestal ontstaat er in een algemeen ziekenhuis al snel een vermoeden van de aandoening als de verwardheid niet voldoende snel opklaart of als de geheugenproblemen opvallend blijven aanhouden. De patiŽnt kan dan worden doorverwezen naar een psychiatrische dienst, bij voorkeur een gespecialiseerde psychiatrische observatiedienst  voor psycho-organische aandoeningen. In het begin is de patiŽnt nog verward, gedesoriŽnteerd en dikwijls rolstoelgebonden. Een adequaat gesprek voeren is nog onmogelijk omdat de patiŽnt bijvoorbeeld niet aandachtig kan zijn, valse herkenningen heeft of zelfs niet begrijpt dat hij in een ziekenhuis verblijft. 

Bij veel patiŽnten klaart de ergste verwardheid op binnen enkele weken of maanden. Goede lichamelijke verzorging, vitaminesupplementen, realiteits- en oriŽntatietraining, en kinťsitherapie zijn van belang. Sommige patiŽnten evolueren zelfs zo goed dat zij vrijwel geen geheugenstoornissen of andere restsymptomen meer overhouden en na enkele weken of maanden op ontslag kunnen gaan. In andere gevallen wordt, afhankelijk van de ernst van de resterende symptomen, de inschatting van de familie of de wens van de patiŽnt, een neuropsychologishe rehabilitatie- en resocialisatiebehandeling voorgesteld. Deze aanpak is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij, bijvoorbeeld via projecten beschut wonen. Onder de rubriek 'behandeling' vind je meer informatie over de mogelijkheden.

Nu, het is belangrijk om te vermelden er voor het syndroom van Korsakov in principe geen curatieve behandeling bestaat. Korsakov is in principe niet te 'genezen'. Psycho-sociale behandelingen zijn gericht op het leren omgaan met de aandoening, het trainen van nuttige routines, het aanpassen en verwerken van het verlies. Maar de geheugenstoornissen, die blijven wel bestaan.  

Bij 10 tot 20 procent van de Wernicke-patiŽnten is er zelfs te weinig herstel om aan rehabilitatie te denken en moet naar een duurzaam verblijf in een residentiŽle voorziening gezocht worden, bijvoorbeeld een woon- en zorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis.  

 

Waar kan ik terecht in Vlaanderen?

Hieronder vindt u enkele nuttige adressen van GGZ-diensten die een specifiek aanbod voor KorsakovpatiŽnten hebben. U kan er terecht voor allerhande informatie, advies en uiteraard feitelijke hulpverlening. Let wel: deze lijst is onvolledig! (Voor zorgaanbieders die niet in de lijst voorkomen of die een update/verwijdering van de gegevens wensen: gelieve ons te contacteren).

Vlaams-Brabant
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus
RKS – Rehabilitatie Korsakov Syndroom 
Krijkelberg 1 
BE-3360 Bierbeek
Tel. 016 45 26 11 
www.kamillus.be
Aanbod: centrum met specifiek aanbod voor screening, observatie, indicatiestelling en  rehabilitatiebehandeling voor korsakovpatiŽnten.

Limburg

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Daalbroekstraat 106
3621 Rekem
Tel. 089 84 70 00
www.opzrekem.be 
Aanbod: centrum met specifiek aanbod voor screening, observatie, indicatiestelling en  rehabilitatiebehandeling voor korsakovpatiŽnten.

Antwerpen

WZC De Zavel
Duinstraat 21 
BE-2060 Antwerpen
Tel. 03 2 36 189 0Ķ
Aanbod: woon- en zorgcentrum met unit voor Korsakov en verwante problematieken, aanbod permanente woonfunctie.

Oost-Vlaanderen
Psychiatrisch Centrum Sint-HiŽronymus - Afdeling A Tempo
Dalstraat 84
BE- Sint-Niklaas
Tel. 03 776 00 41
Aanbod: centrum met specifiek aanbod voor screening, observatie, indicatiestelling en  rehabilitatiebehandeling voor personen met het syndroom van Korsakov en andere psycho-organische problematieken.
http://www.hieronymus.be/zorgaanbod/zorgprogrammas-bij-opname/zorgprogramma-ouderen-en-psycho-organische-stoornissen/

West-Vlaanderen
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Reigerlostraat 10 
BE-8730 Beernem
Tel. 050 79 95 20
Aanbod: centrum met specifiek aanbod voor screening, observatie, indicatiestelling en rehabilitatiebehandeling voor korsakovpatiŽnten.

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart
De Wering 2 – Behandelgroep Korsakov
Poperingsesteenweg 16
BE-8900 Ieper
Tel. 057 23 91 11
Aanbod: centrum met specifiek aanbod voor screening, observatie, indicatiestelling en  rehabilitatiebehandeling voor korsakovpatiŽnten.


 

  

Alcohol en hersenen

23 december 2014
A chinese dragon

Wist je dat alcohol niet alleen schadelijk is voor je lever en andere organen, maar ook voor je hersencellen? Wist je dat alcohol je brein kan doen krimpen na jarenlang gebruik en dat je probleemoplossend vermogen en andere cognitieve functies hierdoor ongemerkt verslechteren? 

Download artikel: "Doet alcohol je brein ťcht krimpen?"

Hoe omgaan met Korsakov? Empathisch-directief natuurlijk!

23 december 2014
A chinese dragon

Zowel voor partners, familieleden als professionele hulpverleners is het niet altijd eenvoudig om te weten hoe je met iemand met Korsakov moet omgaan. Wat doe of zeg je in een concreet geval? Hoe zorg je ervoor dat de patiŽnt bepaalde verantwoordenlijkheden terug opneemt? En mag je dat eigenlijk wel verwachten? De empathisch-directieve benadering is een zienswijze die houvast geeft in de praktijk en vertrekt vanuit een empathische, respectvolle en begrijpende grondhouding. Maar in het geval van de korsakovpatiŽnt is het soms nodig dat iemand het stuur even overneemt, al is dat niet steeds gemakkelijk...

Op de website van het Nederlandse Korsakov Kenniscentrum vind je meer informatie over deze benadering. Volg deze link naar de betreffende pagina.   

Drink ik tťveel alcohol?

23 december 2014

A chinese dragon

Ook op deze website zal je lezen dat Korsakov ťťn van de gevolgen kan zijn van overmatig alcoholgebruik. Maar wanneer drink jij (of je partner) nu teveel? Wanneer wordt drinken eigenlijk een probleem?  Wist je dat je je eigen alcoholgebruik gemakkelijk online kan testen? Op de site www.alcoholhulp.be vind je nuttige informatie over gebruik en misbruik, zowel voor jezelf, partner of familielid. Bovendien leer je er ook wat je zťlf kan doen of hoe je met behulp van online begeleiding meer controle verwerft over je gebruik.